TICHO

Ticho v prostoru je projekt založený na stavu vědomí každého člověka, který ať vědomě či podvědomě hledá uvolnění – zklidnění mysli – koncentraci – pohledem na oblohu, která jej obklopuje.

Tento aspekt je propojujícím prvkem stavu vědomí všech lidí na kterémkoli místě na zemi.Ticho v prostoru je neuchopitelným místem v atmosféře. Obklopuje zemi a sahá až za její hranice. Lze do něho vstoupit pouze skrze vlastní vědomí. Vnímáme je v kteroukoli denní či noční hodinu, v kterémkoli ročním období. Vnímáme je jako prostor k uvolnění – prostor koncentrace myšlenek – meditativní prostor – místo setkání – prolínání vědomí – místo pro vstoupení do jiného, či jiných prostorů – daleko za hranice sluneční soustavy – jako bránu do nekonečnosti – nebo také bránu pro vstoupení do vlastního vědomí. Virtuálně se tak každý může pohybovat v nekonečnosti prostoru stejně, jako v sobě samém a neustále se tam vracet a setrvávat.

Vědomě se tak člověk může spojit s kýmkoli na zemi – cítit i soucítit s ním skrze toto velké, nekonečné ticho vprostoru.← Back