ALEŠ HNÍZDIL

stáhnout bigrafii  – formát doc   |  download english biography – format doc

Živ.data cz   Curriculum vitae English

ENGLISH BIOGRAPHY

 

EDUCATION/ ARTIST TRAINING

1969 –73   Sculpture study at the Secondary School of  Sculpture  in Hořice

1973 – 79  Academy of Fine Arts in Prague – prof. Jiří Bradáček

1983 – 84  GHK Hochschule fur bildende Kunst ,Kassel , BRD  prof.W. Kausch  and J.Arnold

 

PEDAGOGIC EXPERIENCE

1995 – 98  Pedagogue  at the faculty of architecture of the

Technical University in Liberec

1999 – 02  Pedagogue at the faculty of architecture  of the

Technical University in Prague

2007 – 08   Pedagogue at the faculty of architecture  of the

Technical University in Prague

2010 docent – CZU Praha – Department of Garden and Landscape Architecture

 

 COLLECTIONS AND CURRENT GALLERY REPRESENTATIONS

 

1989    „Inner Space“ Vyšné Ružbachy – Slovakia

1993     „Inner Gate“- property of Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands  in Huis ten Bosch

1993     „Inner and Outer Human Space“- the Nieuw Hoog-hulen te Eelde  Psychiatric Hospital-Groningen –Holland

1997    Museum Bochum, BRD

1998    „Continuity of Human Existence“,Psychiatric Hospital Centrum 45 – Oegstgest , Holland

1998    Rabas Gallery, Rakovník ,Czech Republic

2006   Aspects of Consciousness – zámek Třebešice – galerie Futura – CZ

2007   Touch of Aspects of Consciousness – property of Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands, princess Laurentien van Oranje Nassau, Edy de Wilde, Eric Boss – Galerie Nouvelles Images, PhDr. Peter Spielmann, monk from Ladak Shadub Phande, Alberto di Stefano – Galerie Futura

2008    Touch of Aspects of Consciousness – property of Her Majesty Queen Beatrix of the Netherlands

2009   Aspects – Museum Kampa – Prague – CZ

2010   Silence in Space I.+ II. – Galerie Klatovy – Klenová – CZ

2013 Cyclic energy and the interweaving of consciousness – Psychiatric sanatorium

Centrum 45 Oegstgest – Leiden – Holandsko

2015 Monument of photographer Tibor Huszár – Reca, Senec – Slovensko

    Private collections in Holland ,France,Germany,Italy,  Switzerland,the USA,Curacao /Dutch Antilles/

2019 The boundaries of the ongoing process CBB Schonsee BRD

 

SOLO EXHIBITIONS

1983     Reznicka Gallery ,Prague ,CZ

1984     Art Forum ,Studio Kausch,Kassel, BRD

1984    VHS Kunststation, Kleinsassen , BRD

1985    Institute of Macromolecular Chemistry of the Czechoslovak Academy of Sciences, Prague

1986    E.F.Burian Theatre,Prague

1990  Youth Gallery ,Prague

Rathaus ,Heeze ,Holland

Markiezenhof – Museum Bergen op Zoom, Holland

1993  Presentation of the Nanky de Vreeze Gallery at the Kunstrai – Amsterdam , Holland Liberec – Regional Gallery , CZ

1994   Nanky de Vreeze Gallery, Amsterdam ,Holland

1995-96  Czech Museum of Fine Arts , Prague

1996   Cultural House , Dobříš ,CZ

Klatovy /Klenová Gallery, CZ

X Centrum, Pilsen ,CZ

Munsterlandmuseum Burg Vischering,Ludinghausen, BRD Čapek Gallery, Prague CZ

1999    Interweaving of Consciousness in Time

Belveder of Prague Castle – Prague ,CZ

2005 – 2006   three dimensional drawing – Trmalova vila – Prague  – CZ

2012 Silence in space – Museum Kampa – Prague – CZ

2014 Galerie Goller – Selb – BRD

2017 The sound of grass – Landscape festival Plzeň 2017 – CZ

2018 Genetic Code of Consciousness in Empty Space – DOX, Prague– CZ

2018 Manifest of silent movement – Landscape festival Prague 2018 – CZ

2018 Sound of water – Landscape festival Prague 2018 – CZ

2019 Sculptures and objects, GHMP, Troja Castle, Prague, CZ

2019 Contemplation quiet conversation, Monastery Speinshart, BRD

2020 Processual Communication of Consciousness – Jaroslav Frágner Gallery, Prague, CZ
2020 Reflections on the ongoing process – Landscape festival, Prague – CZ
2020 Awareness of the ongoing process – Landscape festival, Prague – CZ
2020 Boundaries of the ongoing process – Gallery Cabinet Chaos – Polička CZ

GROUP EXHIBITIONS

1987        Movies  Club ,Kassel , BRD

1987         Konstruktivisten, VHS Kunststation, Kleinsassen, BRD

1988         K´Rok ,District Cultutral Hause ,Prague  CZ

Young Sculptors Pay Tribute to H. Wichterlová Nová Síň Gallery  Prague  CZ

1989         Young Artist in Dedication to Jan Bauch , Špála Gallery  Prague  CZ

1990         Scholarships 90 ,Blue Pavilion Gallery ,Prague  CZ

1991          Eco Art Gallery, Průhonice ,Prague  CZ

1992         Paperial ,Painted Hous ,Třebič  CZ

1993         Musaion , Konopiště  CZ

1994         Beelden 94,Gallery de Beerenburgt,Eck en Wiel, Holland

1997        Museum Bochum, Projekt Totentanz Memento Mori BRD

1997         Museum Bochum , Im Bewusstein  der Zusammenhange BRD

1998         Klenová Mapping Space , CZ

1999         Kulturhaus „Abraxas“Augsburg , Hommage a Franz Kafka  BRD

2000       Dancing Building ,Hommage a Franz Kafka  Prague  CZ

2000        Codes and Meanings

Czech Museum of Fine Arts  Prague , CZ

2001                  Art Contacts of the Visegrad Four ,

Fine  Art Centre Chagal ,Ostrava  CZ

Valori e Memorie –Preghiera alla tera

Arengo del Broletto , Novara ,Italia

2002                  Valori e Memori – Preghiera ala tera

Pagani Museo d Arte Moderna ,Castellanza , Italia

2004      Hommage a Leoš Janáček – Dům pánů z Kunštátu – Brno – CZ

2007      Sochy pro Brno II. – Urban centrum – Brno – CZ

2008      Nikola Tesla – Písecká brána  – Praha – CZ

2010      LA STRADA – Novoměstská radnice Praha – CZ

–  Velká synagoga Plzeň – CZ

–  Galerie Klatovy Klenová – CZ

–  Prácheňské museum Písek – CZ

2011 La strada – Interaktivní galerie Becherova vila Karlovy Vary – CZ

  1. Kunstgalerie der Grune Zitadelle – Magdeburg – BRD

WORKSHOPS

1995      Vyšné Ružbachy , Slovakia

Přední Kopanina  , Praha  ,CZ

1996      Hermit  IV . Plasy  ,CZ

1998     Klenová Mapping Space  ,CZ

Džbán – Hředle  CZ

2001    Valori e Memori – Preghiera ala tera

Vespolate  – Novara  , Italia

 

PERFORMANCES

1995         Serpens  Libeňská Synagogue Prague  CZ

1997         Serpens  Libeňská Synagogue Prague  CZ

1998         Pulsating inTime,Old Town Square ,Prague ,CZ

1999         Pulsating inTime II,The Salvator Church ,Prague CZ

Interference of Human Energy  ,Klenová ,CZ

2002       Energy of memory , Prague , CZ

2017 Silence in space filled with music, Muzeum hudby, Prague – together with

PKF – Hana Kubisova, Václav Mácha

2017 Genetic Code of Consciousness in Empty Space, New Town Hall

Prague – together with Jan Bartoš – piáno and Hana Polanska

Turečkova – dance

Planned exhibitions

2019 Cyclic energy and the interweaving of consciousness – GHMP – Prague,CZ

 

BIOGRAFIE ČESKY

1969 – 73  SUPŠ sochařsko – kamenická Hořice

1973 – 79  AVU Praha prof. Jiří Bradáček

1983 – 84  GHK Hochschule fur bildende Kunst , Kassel, BRD prof. W. Kausch  a prof. J. Arnold

1995 – 98  pedagog – Technická univerzita Liberec – Fakulta  architektury

1999 – 02  pedagog – ČVUT Praha – Fakulta architektury

2004 – 05  pedagog – UK Pedagogická fakulta – Praha

2004 – 07  jmenován stálým externím členem Umělecké rady Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně

2007 – 08  pedagog – ČVUT Praha – Fakulta architektury

2010        docent – ČZU Praha – Katedra zahradní a krajinné  architektury

 

REALIZACE A ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH 

1989    „Vnitřní prostor“ Vyšné Ružbachy – Slovensko

1993    „Vnitřní brána“ v majetku jejího Veličenstva královny Beatrix  z Nizozemí – Huis ten Bosch

1993    „Vnitřní a vnější lidský prostor“ Nieuw Hoog – hulen  – Eelde Psychiatrické sanatorium – Groningen – Holandsko

1997      Museum Bochum – BRD

   1998      „ Kontinuita lidské existence“ Psychiatrické sanatorium –  Centrum 45  Oegstgest – Holandsko

1999         Rabasova  galerie – Rakovník – CZ

2006     Aspekty paměti – zámek Třebešice – galerie Futura – CZ

2001- 2007 svitky z projektu „Aspekty vědomí“ vlastní Edy de Wilde, Eric

Boss – Galerie Nouvelles Images, holandská královna Beatrix,

princezna Laurentien van Oranje Nassau, Dr. Petr

Spielmann, budhistický mnich z Ladaku Shadub Phande,

Alberto di Stefano, Galerie Futura a řada mých přátel

2008  „Aspekty vědomí“ v majetku jejího Veličenstva královny

Beatrix   z Nizozemí – Huis ten Bosch

2009      Aspekty smyslů – Muzeum Kampa – Praha – CZ

2010      Ticho v prostoru I.+ II. – Galerie Klatovy – Klenová – CZ

2013 Cyklická energie a prolínání vědomí – Psychiatrické sanatorium –

Centrum 45 Oegstgest – Leiden – Holandsko

2015 Pomník fotografa Tibora Huszára – Reca, Senec – Slovensko

Privátní sbírky – Holandsko, Francie, Německo, Itálie, Švýcarsko, USA, Curacao – Holandské Antily


SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 

1983    Divadlo Řeznická – Praha – CZ

1984      Art Forum – Studio Kausch , Kassel- BRD

VHS – Kunststation – Kleinsassen – BRD

1985      Makromolekulární ústav Akademie věd – Praha – CZ

1986      Divadlo E.F.Buriana – Praha – CZ

1990      Galerie mladých – Praha – CZ

Rathaus – Heeze – Holandsko

Markiezenhof – Museum – Begen op Zoom – Holandsko

1993      Kunstrai – Amsterdam –  sólo stánek a prezentace Galerii Nanky de Vreeze – Holandsko

Oblastní galerie – Liberec – CZ

1994      Galerie Nanky de Vreeze – Amsterdam – Holandsko

1995      Muzeum českého výtvarného umění – Praha – CZ

1996      Galerie –Kulturní dům – Dobříš  – CZ

Galerie  Klatovy – Klenová – CZ

Galerie X Centrum – Plzeň – CZ

Munsterlandmuseum Burg Vischering – Ludinghausen – BRD

Galerie bratří Čapků – Praha – CZ

1999   „Prolínání vědomí v čase“- Belveder – Praha – CZ

2005 – 06    „Prostorová kresba“ –  Trmalova vila – Praha  – CZ

2012 Ticho v prostoru – Museum Kampa – Praha – CZ

2014 Galerie Goller – Selb – BRD

2017 Zvuk trávy – Štrucovy sady – Landart festival Plzeň 2017 – CZ

2018 Genetický kód vědomí v prostoru – DOX – CZ

2018 Manifest tichého pohybu – Landscape festival Praha 2018 – CZ

2018 Zvuk vody – Landscape festival Praha 2018 – CZ

2019    Sochy a objekty – GHMP – Trojský zámek – CZ

2019    Kontemplace, tiché rozhovory – klášter Speinshart – Německo

2020    Procesuální komunikace vědomí – Galerie Jaroslava Frágnera, Praha, CZ

2020    Reflexe trvale probíhajícího procesu – Landscape festival, Praha – CZ

2020    Vědomí probíhajícího procesu – Landscape festival, Praha – CZ

2020      Hranice probíhajícího procesu – Galerie Kabinet Chaos – Polička

SPOLEČNÉ VÝSTAVY 

1987      Movies  Club – Kassel – BRD

1987   Konstruktivisten – VHS Kunststation – Kleinsassen – BRD

1988      K´Rock – Obvodní kulturní dům – Praha – CZ

Mladí umělci H. Wichterlové – Galerie Nová Síň – Praha – CZ

1989      Pocta Janu Bauchovi – Galerie V. Špály – Praha – CZ

1990      Stipendia 90 – Galerie Modrý Pavilon – Praha – CZ

1991      Galerie Eco Art – Průhonice – Praha – CZ

1992      Papirial – Malovaný Dům – Třebíč – CZ

1993      Musaion – Konopiště – CZJ

1994      Beelden 94 – Gallery de Beerenburgt, Eck en Wiel – Holandsko

1997      Museum Bochum – Im Bewusstsein der Zusammenhange – BRD

1997     Museum Bochum – Projekt Totentanz Memento Mori – BRD

1998     Mapování prostoru – Klenová – CZ

1999     Hommage a Franz Kafka – Kulturhaus „Abraxas“ Augsburg – BRD

2000     Hommage a Franz Kafka – Tančící dům – CZ

2000    Kódy a znamení – Muzeum českého výtvarného umění – Praha

2001     Výtvarné doteky Višegrádské čtyřky – Galerie Chagal – Ostrava

2001   Valori e Memorie – Preghiera alla terra – Vespolate – Italie

2001   Arengo del Broletto – Novara – Italie

2002     Valori e Memorie – Preghiera alla terra – Pagani Museo d´Arte

Moderna Castellanza – Itálie

2003     Hommage a Leoš Janáček – Dům pánů z Kunštátu – Brno – CZ

2007   Sochy pro Brno II. – Urban centrum – Brno – CZ

2008    Nikola Tesla – Písecká brána  – Praha – CZ

2010    LA STRADA 2010 – Novoměstská radnice Praha – CZ

– Velká synagoga Plzeň – CZ

– Galerie Klatovy/ Klenová – CZ

– Prácheňské muzeum Písek – CZ

2011   LA STRADA  – Galerie Karlovy Vary – Becherova vila – CZ

  1. Kunstgalerie der Grune Zitadelle – Magdeburg – BRD

 

Sympozia

1995     Vyšné Ružbachy – Slovensko

Pření Kopanina – Praha – CZ

1996     Hermit IV. – Plasy – CZ

1998     Mapování prostoru – Klenová – CZ

Džbán – Hředle – CZ

2001     Valori e Memorie – Preghiera alla terra – Vespolate – Novara – Italie

 

Performance

1995     Serpens – Libeňská synagoga – Praha – CZ

1997     Serpens – Libeňská synagoga – Praha –CZ

1998     Pulzování v čase – Staré město – Praha – CZ

1999     Pulzování v čase II. – kostel sv. Salvátora – Praha – CZ

1999     Střetávání lidské energie – Klenová – CZ

2003     Energie paměti – Praha – CZ

2017 Ticho v prostoru naplněné hudbou, Muzeum hudby, Praha – spolu s

PKF – Hanou Kubisovou, Václavem Máchou a

2017 Genetický kód vědomí v prostoru Novoměstská radnice Praha – spolu s

Janem Bartošem – piáno a Hanou Polanskou Turečkovou – tanec

Plánované výstavy

 

 ← Back