Krajina s pamětí, kde stromy mají svá vlastní jména.

Memento und das Bewusstsein der humanistischen Reziprozität

Landscape_with_a_memory

 

 ← Back