ČESKÉ TEXTY

2016 Koncepce výstavy v Trojském zámku

2011 – Ticho v prosotru |  DOC
2009 – Koncepce multifunkčního objektu obecního úřadu v Přezleticích | DOC
2007  – Huis ten Bosch – zahrada soch | DOC
2005 – Projekt fragmenty vědomí |  DOC
2005 – Naplnění prázdna v prostoru |  DOC
2005 – Koncepce fasády domu v Ostrovní ulici pro Karla Schwarzenberga | DOC
2005 – Dea Loher – Klářiny vztahy |  DOC
2001 – Doteky aspektů vědomí |  DOC
1999 – Belveder Spielmann |  DOC
1998 – Centrum – 45 Oegstgest |  DOC
1995 – Konkrétní poslání |  DOC
1993 – Jak jsem dospěl ke své současné tvorbě |  DOC
1983 – Profesor  DrJaroslav Kladiva zahájení výstavy AH | DOC

ENGLISH TEXTS
2011 – Silence in Space |  DOC
2007 – Huis ten Bosch – Sculpturen Garden – NL |  DOC
2001 – Touch of aspects of consciousness |  DOC
2000 – P.Spielmann AH book – subject |  DOC
1999 – Belvedér Spielmann |  DOC
1998 – Centrum – 45 Oegstgest |  DOC
1995 – A specific mission |  DOC
1993 – How I Arrived at my Current Work |  DOC

2016 Die Konzeption der Ausstellung für das Schloss Troja← Back